Tuesday 21 January 2014

تجمع اعتراضی برای سخنان تحریف امیز وزیر امور خارجه محا فظه کار کانادا در مورد نام خلیج فارس در تورنتو

 Demonstration to object  Minister Baird calling wrongfully Persian Gulf


بیانیه مطبوعاتی         21 ژانویه 2014                       

ائتلاف  کانادایی ایرانی برای صلح از تجمع اعتراضی  برخی از فعالین ایرانی  به سخنان تحریف امیز وزیر امور خارجه محافظه کار کانادا جان برد در مورد خلیج فارس  در روز سه شنبه   28 ژآنویه 2014حمایت می کند.
این تجمع اعتراضی  قرار است در ساعت 3 تا 4 بعدازظهر در برابردفتر نماینده محافظه  کار منطقه ویلو دیل  دکترلونگ در شماره 250 خیابان شپرد شرقی   برگزار شود .
هدف برگزارکنندگان از این تجمع  مدنی ،  دفاع از حقوق جامعه ایرانی ، تصحیح وزیر و درخواست برای معذرت خواهی وزیر جان برد می باشد  
ما معتقدیم که تحریف نام خلیج فارس سیاست های کهنه و تفرقه افکنانه دولت  انگلیس می باشد که  به صلح و ارامش منطقه خلیج فارس زیان می رساند
مشارکت هم میهنان در دفاع از نام خلیج فارس به شیوه های مدنی ، از طریق نامه ، تلفن  ، ای میل و امضا بیانیه ها حداقل وظیفه ملی و میهنی است که درکانادا برای دفاع از تمامیت ارضی ایران باید  انجام داد .
تجمع در برابر دفتر نماینده محافظه کار منطقه ویلودیل که محل زندگی بسیاری از ایرانیان می باشد ، نشان از جدیت جامعه ایرانی در پاسداری از ارزشهای ملی و تاریخی ایران زمین می باشد .

جان برد نام خلیج فارس را در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی امریکا در واشنگتن در 16 ژآنویه 2014 تحریف کرده است 
ائتلاف ایرانی کانادایی برای صلح
cicforpeace@gmail.com
Constituency Office:
250 Sheppard Ave. East, Suite 200
Toronto, ON M2N 6M9
Tel: 416-223 2858
Fax: 416-223 9715

No comments:

Post a Comment